Nedan hittar du Linwins styrelsemedlemmar samt kontaktuppgifter.

Är du osäker på vem du ska kontakta? Mejla då Emma som är ordförande i föreningen!

Ordförande: Emma Ljungberg

Kontakt: ordforande@linwin.se

Emma har det övergripande ansvaret i föreningen. Hon ser till att verksamheten går i rätt riktning och leder styrelsens arbete.

Vice ordförande & Marknadsföringsansvarig:

Sara Karlsson

Kontakt: viceordforande@linwin.se

Sara är tillgänglig att stötta i ordföranderollen vid behov. Hon ansvarar även över föreningens sociala kanaler och annan marknadsföringsstrategi.

Eventansvarig: Pernilla Brink

Kontakt: event@linwin.se

Pernilla koordinerar föreningens medlemsevent. Hon ansvarar över att allt är korrekt både i planeringsfasen och vid genomförandet.

Näringslivsansvarig: Tindra Alm

Kontakt: naringsliv@linwin.se

Tindra är ansvarig vid företagsevent och är den främsta kontaktpersonen för föreningens samarbetspartners. 

Medlemsansvarig: Helin Ozel

Kontakt: mentorskap@linwin.se

Helin är länken mellan föreningen och dess medlemmar. När mentorskapsprogram är aktuella är hon även ansvarig för dessa.

Kassör: Erica Hägglund

Kontakt: kassor@linwin.se

Erica är ekonomiansvarig i föreningen. Hon budgeterar, ansvarar över inköp och säkerställer att föreningen genomför evenemang med ekonomisk säkerhet.