För företag

3 anledningar till varför ni ska samarbeta med Linwin:

  1. Nätverket består av drivna, målmedvetna och välutbildade kvinnor
  2. Ni associeras med Linwins varumärke som står för kvinnors lika förutsättningar samt position i näringslivet, arbetslivet och samhället
  3. Genom att samarbeta med oss bidrar vi tillsammans till att fler unga kvinnor ser sig själva som ledare och går ut i arbetslivet med både stort självförtroende och högt självvärde.

Vi finns för att utveckla kvinnor som entreprenörer, innovatörer och ledare. Vårt mål är att varje medlem ska kunna se sig själv som en ledare när hon, efter studierna, intar arbetslivet. Linwin satsar på att bygga ett starkt nätverk som kan vara livet ut. Vi vill även ge våra medlemmar möjlighet att nätverka med företag, potentiella arbetsgivare och personer inom näringslivet för att ha de bästa förutsättningarna inför deras karriärer.

Om ni som företag vill veta mer om hur ni, tillsammans med oss, kan utveckla föreningen är ni varmt välkomna att kontakta Tindra som är näringslivsansvarig: naringsliv@linwin.se.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen 2024