Linwin är en ideell studentförening med cirka 50 aktiva medlemmar från olika program på Linköpings Universitet. Föreningen grundades år 2013 och engagerar för unga kvinnors möjligheter till att verka samt utvecklas som innovatörer, entreprenörer och ledare i näringsliv och samhälle. 

Vi vill att våra medlemmar ska gå ut i arbetslivet med stort självförtroende och högt självvärde. Näringslivet, arbetslivet och samhället är fortfarande inte jämställt mellan könen men det är just därför Linwin både finns och behövs.

Våra medlemmar ska ha precis samma förutsättningar som män efter studierna.

Våra event går i linje med det vi står för. Vi anordnar studiebesök med samarbetsföretag, bjuder in inspirationsföreläsare och träffas enskilt inom föreningen för att dela erfarenheter, inspirera varandra och framför allt: bygga ett nätverk som kan vara livet ut!

Linwin är en förening fylld av kunskapsutbyten, utveckling, inspiration, glädje och gemenskap. Vi välkomnar alla som identifierar sig som kvinna eftersom vi är en förening av kvinnor – för kvinnor!

STYRELSEN & KONTAKTUPPGIFTER