Mentorskap

En av många förmåner Linwin erbjuder till sina medlemmar är den unika möjligheten att få delta i mentorskapsprogrammet. Tyvärr har programmet behövt vara vilande under senaste åren på grund av lågt intresse, men vi jobbar aktivt för att få igång det igen.

Hur går det till?

Mentorskapsprogrammet utgår från att vår medlem matchas med en kvinnlig ledare från näringslivet. Programmet skapar ett perfekt tillfälle för adept och mentor att utbyta kunskaper och erfarenheter samtidigt som det bidrar till stor personlig utveckling.

Genom ömsesidig dialog mellan adept och mentor bestäms regelbundna träffar under adeptens studietid. De samtalsämnen som berörs under träffarna kan exempelvis vara om ledarskap, entreprenörskap, digitaliseringens marknad eller annat.

Styrelsen gör sitt bästa för att se till att varje mentor knyter kontakt med en adept med liknande bakgrund eller med samma intresse för den bransch mentoren verkar inom.

Hur går jag med?

Programmet är begränsat till Linwins medlemmar, men är öppen för alla kvinnliga ledare i näringslivet. Har du någon i din bekantskap som skulle uppskatta detta forum? Vi söker efter mentorer löpande under varje verksamhetsår.

Ta kontakt med vår mentorskapsansvarig på mentorskap@linwin.se  – hon hjälper dig!

Programmets officiella start är en gång per år varje höst.