Styrelsen

Från vänster: Johanna, Emma, Hedvig, Anna, Marianne och Natalia
Ordförande – Hedvig Lannersten
Vice Ordförande – Johanna Kindvall
Kassör – Anna Hong
Event – Marianne Gavelius
Marknadsföring – Emma Kilhage
Mentorskap – Natalia Salas