Sofia Hjort

Psykologprogrammet

Examensår: VT 2021

Mail: sofiahjort96@gmail.com

EFTER EXAMEN VILL JAG

arbeta med organisationspsykologi och bidra till att förebygga psykisk ohälsa och skapa bra arbetsmiljöer

FÖREBILD

Någon som gör det den brinner för och gör en skillnad i världen