Lisa Yuen

Industriell Ekonomi - Internationell

Examensår: VT 2018

Mail: lisa.k.yuen@gmail.com

EFTER EXAMEN VILL JAG
Jobba internationellt på ett företag vars värderingar jag kan identifiera mig med, där jag kan utvecklas, utmanas och möta olika kulturer på en diversifierad arena

FÖREBILD

Grundad i sina värderingar och i sig själv, med en inre trygghet som skapar integritet och bra ledarskap