Klara Berghard

Masterprogrammet i HRM/HRD

Examensår: 2018

Mail: klabe687@student.liu.se

EFTER EXAMEN VILL JAG

Arbeta inom en nytänkande organisation där det ges tid för kreativitet.

FÖREBILD

Min förebild är en person som vågar visa sig sårbar utan att skämmas.