Karolina Pochopien

Sociologi & Pedagogik

Examensår: VT 2019

Mail: karolina.pochopien@live.se

EFTER EXAMEN VILL JAG

Efter examen vill jag arbeta med uppgifter som ständigt leder till utveckling av både min yrkesposition och mig som person.

FÖREBILD

Jag inspireras av personer vars passion och drivkraft speglar sig i både deras arbetet och vardagsliv, personer som vågar göra saker på nya sätt, vågar ta risker.