Julia Engström

Psykologprogrammet

Examensår: VT 2022

Mail: julia@famengstrom.com

EFTER EXAMEN VILL JAG

Arbeta inom området organisationspsykologi för att utveckla organisationers ledarskap, arbetssätt och medlemmar/arbetares trivsel.

FÖREBILD

Någon som har driv och vågar utmana sig själv men som också kan acceptera sina styrkor och svagheter.