Erika Anderskär

Statistik och Dataanalys
Linköpings universitet

Examensår: 2017

Mail: eanderskar@gmail.com

EFTER EXAMEN VILL JAG

Göra statistiska analyser inom ekonomi och samhällsfrågor

FÖREBILD

Drivna och engagerade människor som samtidigt bryr sin om andra och tar ett samhällsansvar